Logo - Klikk for å komme til førstesiden
Hovedside
KVALITETSKLUBB
Politiattest
HESSA IL , STYRET
 Styret
  Styrets medlemmer
  Vedtekter
  Kontingenter
  Æresmedlemmer i Hessa IL
  Kontakt styret
Hessa webkamera
Anleggskomite
Reservasjoner møterom klubbhus
Fair Play
Hessa IL`s historie
Hessa Stadion
Utleie klubbhus
Link til våre aldersbestemte lag fotball
FOTBALLGRUPPEN
VOLLEYBALLGRUPPEN
HESSA CUP 2018
Økonomi/sponsorkomite
Linker

Styret i Hessa Idrettslag
Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene og har overordnet ansvar for idrettslagets daglige drift.Dette gjelder spesielt på områdene økonomi, medlemsforhold, anlegg og klubbhus, lagets vedtekter samt gjennomføring av saker som årsmøtene vedtar.
Saker av sportslig karakter er underlagt utvalgene til fotball og volleyballgruppen og skal følgelig først behandles herunder.
 
Styrets sammensetning
 
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem 1
Styremedlem 2
Styremedlem 3
Varamedlem 1
Varamedlem 2
Varamedlem 3
 
I tillegg møter lederne av andre utvalg fast på styremøter
 
Leder Hessa Cup komite
Leder Huskomite
Leder Anleggskomite
Leder Økonomikomite
Eventuell leder av komite som styret finner nødvendig og nedsette mellom årsmøtene.
Tips en venn om denne siden Skriv ut siden i utskriftsvennlig format
 
Oppslagstavle
Fotballutvalget
Nyheter lag fotball
Volleyballutvalget
Hessa IL - Postboks 2012 - 6028 ÅLESUND - Norge
Tlf: - Fax: - Epost: