Logo - Klikk for å komme til førstesiden
Hovedside
KVALITETSKLUBB
Politiattest
HESSA IL , STYRET
Hessa webkamera
Anleggskomite
Reservasjoner møterom klubbhus
Fair Play
Hessa IL`s historie
Hessa Stadion
Utleie klubbhus
Link til våre aldersbestemte lag fotball
FOTBALLGRUPPEN
VOLLEYBALLGRUPPEN
HESSA CUP 2018
Økonomi/sponsorkomite
Linker

Hessa IL, kvalitetsklubb i SFK

NFF og fotballkretsene er opptatt av at alle som har lyst til å spille fotball skal ha et bra tilbud. Dette gjelder både de med ambisjoner og forutsetninger for å bli gode – og alle de som spiller fotball av sosiale grunner eller for å holde seg i form. Alle er like verdifulle og alle har krav på et passende tilbud.

Dette er en stor utfordring å få til i praksis. Det krever at klubbene setter det sportslige tilbudet i sentrum og har aktiviteten som utgangspunkt for driften av klubben. Målet må alltid være å skape mer og bedre aktivitet for alle. For at alle skal føle seg like verdifulle og få et passende tilbud innenfor fotballen er det viktig:

  • At klubben er godt organisert
  • At ledere og trenere har tilstrekkelig kompetanse
  • At klubben disponerer nok baner
  • At klubben har gode sosiale arenaer
  • At klubben har felles verdier, visjoner og mål
  • At klubben har nedfelte planer og vedtak som er en naturlig rettesnor for alle i klubben.

Det er klubben, organisasjonen, som skal bestemme retningen – ut fra demokratiske prosesser hvor alle skal ha muligheten til å bli hørt.

Målet må være at det ikke i noen klubber skal være tilfeldighetene som rår med hensyn til tilbud: Vi skal ha et likeverdig, trygt og tilpasset tilbud om spilleren er 6, 11 eller 14 år! Den viktigste forutsetningen for å få til dette er å ha en lederstyrt klubb: ”Klubben som sjef!” skal tilrettelegge for at trenerne får gjort en god jobb med spillerne. Samtidig skal ”Klubben som sjef!” se til at alle trenerne får de samme forutsetningene for å gjøre jobben til det beste for de unge. Dette krever at hver enkelt trener har et helhetssyn på og respekt for klubbens overordnede verdier, organisasjon og virkemidler. Har treneren tunnelsyn kun for sitt ”eget lag” blir treneren ingen lagspiller for klubben. Har treneren derimot hovmesterblikket inne vil han/hun være en av bærebjelkene for at nettopp klubben – gjennom fotballen – blir den viktigste premissleverandøren for et godt oppvekstmiljø i ditt nærområde.

Viktige forutsetninger for å lykkes med at klubben er sjef er:

  • Verdiforankring
  • Klubbens visjon og målsetninger
  • Planverk for sport og organisasjon
  • Nøkkelroller for implementering og oppfølging av planverk.

Et innlegg angående Kvalitetsklubb og hva dette betyr for vår klubb
finner du her https://www.facebook.com/HessaIdrettslag
Tips en venn om denne siden Legg til i samleutskrift Skriv ut siden i utskriftsvennlig format
 
Oppslagstavle
Fotballutvalget
Nyheter lag fotball
Volleyballutvalget
Hessa IL - Postboks 2012 - 6028 ÅLESUND - Norge
Tlf: - Fax: - Epost: