Logo - Klikk for å komme til førstesiden
Hovedside
KVALITETSKLUBB
Politiattest
HESSA IL , STYRET
Hessa webkamera
Anleggskomite
Reservasjoner møterom klubbhus
Fair Play
Hessa IL`s historie
Hessa Stadion
Utleie klubbhus
Link til våre aldersbestemte lag fotball
FOTBALLGRUPPEN
VOLLEYBALLGRUPPEN
HESSA CUP 2018
Økonomi/sponsorkomite
Linker

Skoleringsplan for Hessa IL
HOVEDMÅLSETTING

Gjennom Idrett fremme Vennskap i Sunne Former

og skape et
Godt og Trygt Miljø for alle medlemmer

Stimulere barn og ungdom til å høyne sitt idrettslige prestasjonsnivå og
tilpasse seg de regler og normer, som gjelder innenfor et fellesskap.

Skape forståelse for begrepene, INNSATS – LOJAL – POFESJONELL – RESPEKT –
SAMHOLD – KOMMUNIKASJON – SPILLEGLEDE ved å bruke klubbens FAIR PLAY regler
og SE & BLI SETT, aktivt i treningsverdagen.


Hessa Idrettslag er en breddeklubb. Skoleringsplanen er en del av
sportsplanen i idrettslaget.

Formålet med skoleringsplanen er å utvikle barne- og ungdomsfotballen
i Hessa Idrettslag. Den skal legge til rette for fornuftig og målrettet opplæring
i et godt miljø og sette den enkelte i sentrum for læringen.

Vårt mål er å gi alle som ønsker det et tilbud innenfor de områder Idrettslaget
har samt å gi våre aktive et verdigrunnlag som de kan ta med seg videre i livet.

Verdier som Vennskap, Ærlighet, Respekt, Moral, Glede og Fellesskap skal være
like naturlig å bruke i treningsverdagen som de faglige begrepene.
Dette gjøres ved å bruke klubbens Verdisett som er FAIR PLAY, SE & BLI SETT og
våre GRUNNVERDIER. Våre verdier er ment å bruke som en rettledning.

Skoleringsplanen skal være an aktiv plan i idrettslaget og et førende verktøy for Trenerkoordinator og trenere. Henvisning til øvelser i planen er Norges Fotballforbund nettbaserte trenings Platform for barne- og ungdomsfotball.Idrettslaget har som mål:

-->Utvikle fotballspillere i henhold til skoleringsplanen
-->Utvikle gode spillere med gode Verdier
-->Utvikle gode lag
-->Utvikle et godt miljø for alle medlemmer
-->Håndheve ”Fair Play” «Se & Bli Sett»
-->Ha tilbud til alle som ønsker å spille fotball
-->Dyrke frem positive holdninger både sportslig og sosialt
-->Utvikle trenere, ledere og dommere
-->Utvikle spillere på alle nivå
-->Ha trenere som holder Kvalitesklubbnivå
-->Ha 1-2 foreldrerepresentanter (lagledere) til hvert lag


Denne planen skal:

skape bedre kvalitet i klubben sin spillerutvikling slik at idrettslaget:

Kan gi et godt aktivitetstilbud til både jenter og gutter.
Styrke lagmoralen, i eget lag og mellom lag.
Ta vare på fotballen sin sentrale plass på Hessa.
Mål for Idrettslagets fotballavdeling er:

-->Ha et stabilt sportslig nivå med spillere fra nærmiljøet.
-->Være en klubb for alle som ønsker å spille fotball.
-->Underholde, skape trivsel og være en møteplass
for ambisiøse spillere og alle som ønsker å spille fotball.


Denne planen inneholder et minimum som Idrettslaget skal gi alle aktive i de forskjellige årsklassene.
Planen skal ta vare på bredden men har og en intensjon for å ivareta de som er ekstra treningsvillige.
Gjennom bruk av Hospitering og samarbeid Internt og eksternt vil man kunne gjøre dette.
Se Hospiteringsordningen for Idrettslaget.
Det er grunnleggende at våre trenere ikke setter spillere i "båser" da utviklingen hos unge kan
endre seg dramatisk til det bedre på svært kort tid og motsatt.
Klubben ønsker å beholde flest mulig, lengst mulig da ALLE ER LIKE MYE VERDT for Idrettslaget.
Gjennom verktøy som differensiering, hospitering, samarbeid og bruk av Idrettslagets Verdigrunnlag,
har vi muligheten for å gi barn og unge en god og uforglemmelig tid her hos oss.
Ta derfor godt vare på ALLE. Som trener i Idrettslaget skal du buke denne planen aktivt,
dette er ikke noe man kan velge bort da klubben skal ha det slik. Klubben bestemmer.Lykke til med arbeidet

Sportslig hilsen
for styret 2014

Tips en venn om denne siden Legg til i samleutskrift Skriv ut siden i utskriftsvennlig format
 
Oppslagstavle
Fotballutvalget
Nyheter lag fotball
Volleyballutvalget
Hessa IL - Postboks 2012 - 6028 ÅLESUND - Norge
Tlf: - Fax: - Epost: